Zarezerwuj wizytę

Rejestracja w Centrum Medycznym SANUS to krok w kierunku poprawy Twojego zdrowia, samopoczucia i odzyskania pełnej sprawności. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz dołączenia do społeczności pacjentów, dla których zdrowie jest priorytetem.

Już teraz możesz wysłać swoje zgłoszenie do rejestracji. W zgłoszeniu prosimy wybrać rodzaj konsultacji, oraz wskazać termin. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić wybrany termin. W sytuacji braku wolnego terminu zaproponujemy Ci termin najbliższy do wskazanego przez Ciebie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz:
  Wybierz rodzaj konsultacji:

  Wybierz datę:

  Preferowana godzina  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o istnieniu Regulaminu Centrum Medycznego SANUS oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień podczas korzystania z usług świadczonych przez CM SANUS. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu CM SANUS, zrozumiałem/am wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz akceptuję warunki określone w tym dokumencie. Zostałem/am poinformowany/a o prawach i obowiązkach wynikających z Regulaminu, a także o konsekwencjach niewywiązania się z jego postanowień. Jestem świadomy/a, że nienależyte przestrzeganie Regulaminu może skutkować odmową korzystania z usług Centrum Medycznego SANUS. Oświadczam, że moje wyrażenie zgody oraz zapoznanie się z Regulaminem następuje z własnej woli i świadomie.


  Oświadczam, że będąc świadom/a przysługujących mi praw związanych z ochroną danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, oświadczam, że:
  Zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Dostępny Świat, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 19/1, 31-137 Kraków, prowadząca podmiot lecznuczy Centrum Medyczne SANUS mieszczące się w 30-345 Kraków ul. Zakopiańska 166.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania przeze mnie ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Centrum Medyczne SANUS, prowadzenia działań marketingowych dotyczących usług CM SANUS oraz działań Fundacji Dostępny Świat oraz udzielania informacji handlowych dotyczących usług CM SANUS.

  Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, w tym prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Oświadczam, że moja zgoda jest udzielana dobrowolnie i może być w każdym czasie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją ww. celu przetwarzania.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Centrum Medycznego SANUS, dostępną na stronie internetowej www.cmsanus.pl.